Herpa 038867-002  Porsche 911 Targa 4, achatgrau-metallic